NIEUW - GLOW FOAM BRONZER

Verzakingsrecht

De consument heeft het recht aan Schoonheidsspecialiste Stephanie mee te delen dat hij afziet van de online aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.